Performance-enhancing drugs (PEDs) ฮอร์โมน สารกระตุ้น สเตียรอยด์ สร้างกล้าม ลดไขมัน > Selective Androgen Receptor Modulators (SARMs)

Testolone(RAD-140) Profile

(1/1)

Administrator:
Testolone(RAD140) คืออะไร

Testolone เป็น SARMs ที่แข็งแกร่งที่สุด มันให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในเวลาอันสั้น ดังนั้นหลายคนในกลุ่มคนเพาะกาย(เมืองนอก)จึงเลือกใช้ Testolone และมันยังช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อเสื่อมสลายและผู้ที่ได้รับเคมีบำบัด นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากอีกด้วย Testolone มีอัตราส่วน anabolic ต่อ androgenic สูงที่ 90: 1 มีผู้ที่ใช้ RAD140 กล่าวว่าเขามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึง 8 ปอนด์ในรอบ 8 สัปดาห์เลยทีเดียว

สิ่งที่ควรจำแบบเบสิกๆเลยสำหรับ Testolone(RAD140)
ประโยชน์ของ Testolone(RAD140) ที่น่าสนใจ
ผลข้างเคียง Sid effect ของ Testolone(RAD140) มีอะไรบ้าง?
ปริมาณการใช้งาน Testolone(RAD140)


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version